Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Μεγάλη υστέρηση στους φόρους για τα καύσιμα

Πολύ μεγάλη υστέρηση στους φόρους που σχετίζονται με τα καύσιμα παρουσιάζει το πρώτο τετράμηνο του έτους η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Πρόκειται για εξέλιξη που διαψεύδει τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου για βελτίωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης το φετινό χειμώνα μετά την χαλάρωση των εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και επί της ουσίας παραπέμπει σε αποτυχία του μέτρου της εξίσωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν τα εξής: ο ΦΠΑ των πετρελαιοειδών παρουσιάζει υστέρηση 382 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο, ενώ τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων παρουσιάζουν υστέρηση 182 εκατ. ευρώ.

Συνολικά η υστέρηση στα ενεργειακά προϊόντα ανέρχεται στα 564 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τετράμηνο του 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα έκλεισε στα 1,046 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2013 και πάνω από τον στόχο των 742 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού συνεχίζουν να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των στόχων. Τα καθαρά έσοδα είναι μειωμένα κατά 1,05 δισ. ευρώ ή 7,1% με το σύνολο των φορολογικών εσόδων να υπολείπεται 399 εκατ. ευρώ του στόχου.

Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 13,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι έμμεσοι φόροι έκλεισαν στα 7,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 636 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει:

Σε πλεόνασμα ύψους 1,046 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 742 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,146 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,426 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1,459 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,136 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 265 εκατ. ευρώ ή 1,6 %  έναντι του στόχου Π/Υ 2014 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13,842 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,053 δισ. ευρώ ή 7,1 % χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 12,588 δισ. ευρώ, 399 εκατ. ευρώ ή 3,1 % λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του τριμήνου Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 είναι οι εξής:
1.    Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 8,0%,
2.    Oι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
3.   Οι  λοιποί άμεσοι φόροι κατά 204 εκατ. ευρώ ή 40,8%, λόγω κυρίως λόγω των εισπράξεων από το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης,
4.    Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 98 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
5.    Εκ των λοιπών φόρων συναλλαγών, ο Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων, κατά 49 εκατ. ή 121,9%,
6.    Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 18,9 %.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:
1.    H μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ΑΝFA & SMPs) κατά 500 εκατ. ή 59,7%, οφειλόμενη στην χρονική υστέρηση επιστροφής των εσόδων αυτών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά το β’ εξάμηνο του έτους,
2.    Ο φόρος εισοδήματος  νομικών προσώπων κατά 57 εκατ. ευρώ ή 24,2 %, αν και συγκρινόμενος με τις  εισπράξεις του προηγούμενου έτους παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 124 εκατ. ευρώ,
3.    Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 84 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
4.    Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 382 εκατ. ευρώ ή 36,5% και 182 εκατ. ευρώ ή 12,2% αντίστοιχα, 
5.    Τα έσοδα από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 46 εκατ. ευρώ ή 43,8%,
6.    Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 104 εκατ. ευρώ ή 31,9 %.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (475 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,295 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17,282 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 578 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17,861 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,884 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14,047 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 1,448 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,4%, παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 73 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1,414 δισ. ευρώ ή ποσοστό 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1,398 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,000 δισ. ευρώ) και κατά 562 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

http://www.capital.gr/


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: