Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

rfid για το facebook! (vid)


Κάπως έτσι θα είναι το μελλοντικό  Check-in πρώτα με βραχιολάκι και έπειτα υποδόρια (για να μην αλλάζει χέρια το βραχιολάκι !!! )Εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι ψάχνουν τρόπους πως θα μας "σταμπάρουν" σαν βόδια, με το γνωστό RFID για να γνωρίζουν που είμαστε και τι σκεφτόμαστε.
Το παρακάτω βίντεο για το facebook είναι πολύ σημαντικό.
Δυστυχώς τείνει να επιβεβαιωθεί ένα πανάρχαιο κείμενο που έλεγε
16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,  17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.  18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´.  Σωστά από την Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι.
 
Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: