Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Μικρότερο «χαράτσι» αν υπάρχει κοινό «ρολόι» της ΔΕΗ

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Να υποδείξουν ποιοι άλλοι παίρνουν ρεύμα από το ρολόι της ΔΕΗ, για να επιμεριστεί το ΕΕΤΗΔΕ των ετών 2011 και 2012 καλεί το υπουργείο Οικονομικών όσους είναι συνιδιοκτήτες ακινήτων ή λαμβάνουν κοινό λογαριασμό.
 Σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κυρίου Γιώργου Μαυραγάνη ορίζεται ότι «σε περίπτωση που οι κύριοι (ή επικαρπωτές) ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι από έναν και εφόσον το Ειδικό Τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός μόνον εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ζητήσει τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους».
 Πρέπει, όμως, να προσκομίσει και αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. (ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ.) καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου.
 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που το βεβαιωμένο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. προέρχεται από παροχή ρεύματος που ηλεκτροδοτεί περισσότερα από ένα διαμερίσματα (αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες).
 Ο υπόχρεος πρέπει τότε να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. (ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ.) όσων ηλεκτροδοτούνται από αυτή την παροχή καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας του συνόλου των κυρίων ή επικαρπωτών των οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 Σε περίπτωση που αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τους υπόλοιπους κυρίους ή επικαρπωτές είναι άλλος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του κυρίου ή επικαρπωτή στον οποίο βεβαιώθηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η υπηρεσία διαβιβάζει τους χρηματικούς καταλόγους που θα προέλθουν από τον επιμερισμό στους αρμόδιους κατά περίπτωση Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ..
 Η διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από το πρόσωπο στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολο του το τέλος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υπόχρεων.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: